(c) All - FH Technic

Garantie

Natuurlijk zit er op onze produkten garantie. Op elke door ons verkocht artikel zit 12 maanden fabrieks-garantie. Dat betekent dat het artikel direct omgeruild wordt indien het defekt geraakt is. Onjuist gebruik of het open maken van de artikelen valt uiteraard niet onder de garantie. Indien het artikel na ontvangst niet werkt of defekt mocht zijn , moet deze binnen 2 weken retour gezonden worden om aanspraak te kunnen maken op de omruilgarantie.

LETOP: Franco verzendingen worden niet geaccepteerd. De retourzending dient voldoende gefranceerd te worden verstuurd. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Regels voor retouren

  1. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur bij te voegen.
  2. Indien er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zullen dan € 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden.
  3. Het formulier voor retourzendingen dient volledig te worden ingevuld. Artikelen waarbij het probleem niet duidelijk is omschreven zullen door ons niet worden behandeld. In dat geval zal gehandeld worden zoals in punt 2.
  4. In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect vaststelbaar, bedieningsfouten,gebruiksaanwijzing niet gelezen, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van € 25 in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend.
  5. Bij retourzending dient het artikel verpakt te zijn in een degelijke verpakking. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt, vervalt het recht op garantie. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 2b.
  6. Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan FH Technic zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt FH Technic voor haar rekening.
  7. Artikelen worden door ons altijd eerst getest, als er een defect geconstateerd is, worden de meeste artikelen, mits op voorraad door ons tegen hetzelfde artikel omgeruild. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van 2 weken na factuurdatum, voor wederverkopers geldt een omruiltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien een artikel niet (meer) op voorraad is of niet onder deze regeling valt zal dit voor reparatie doorgestuurd worden naar onze leverancier, wij zijn dan van zijn reparatietermijn afhankelijk. Indien een artikel niet defect blijkt te zijn zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 4.
  8. In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand – internet, telefoon en fax – het recht op een 'afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Bij FH Technic verlengen we deze tijd naar 14 dagen. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Als peildatum geldt de afleveringsdatum van de vervoerder. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding ‘annulering’ en uw bank- of girorekeningnummer.
  9. FH Technic houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor retourzendingen te wijzigen en of uit te breiden. In alle andere gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van FH Technic. Deze voorwaarden gaan in per 1 Januari 2004, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.